2012, ജൂലൈ 4, ബുധനാഴ്‌ച

ഒരുപാട് എഴുതണമെന്തുണ്ട്, പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല. 

1 അഭിപ്രായം:

  1. എങ്കില്‍ കുറച്ചെഴുതൂ...അങ്ങിനെയാണ് വളരുന്നത്

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ