2010, ഓഗസ്റ്റ് 8, ഞായറാഴ്‌ച

ഒരു നീണ്ട ഇടവേള

സമയം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അത് കള്ളമാകും. അത് കൊണ്ട് അങ്ങിനെ പറയുന്നില്ല. ഒരു മൂഡ്‌ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ വലിയ തെറ്റില്ല. പക്ഷെ വേറെ എന്തിലോക്കെയോ പെട്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നതാകും കൂടുതല്‍ ശരി.